จุดเด่นของสนามอยุธยากอล์ฟคลับ เป็นสนามกอล์ฟมาตรฐาน 18 หลุม พาร์ 72 มีความท้าทายตั้งแต่ หลุม 1 ถึง หลุม 18 แฟร์เวย์ลดหลั่นต่างระดับ แต่ละหลุม มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กรีนค่อนข้างใหญ่ นักกอล์ฟดูแล้วว่าง่ายมาก แต่เมื่อนักกอล์ฟ เดินขึ้นกรีนจะพบว่าไม่ง่ายอย่างที่คิด เป็นเนินและสโลบ มีโอกาสทำ 3 พัตต์ เป็นการลงโทษ
หลุมเด่นของสนามฯ เป็นหลุม 13 พาร์ 4 ระยะ หมุดโปร 493 หลา และ 451 หลา หมุดนักกอล์ฟทั่วไป เป็นหลุมที่นักกอล์ฟกล่าวถึงว่าเล่นยากเพราะแฟร์เวย์แคบมาก นักกอล์ฟจะได้สัมผัสกับขบวนรถไฟที่วิงขนานกับแฟร์เวย์และขอแนะนำหลุม 18 พาร์ 5 ระยะไม่ยาวที่หมุดโปร 493 หลา หลุมนี้นักกอล์ฟไดร์ฟไกลได้เปรียบมีโอกาสทำ 2 ออน ถ้าพลาด มีโอกาสต้องกลับมาลองอีกครั้ง สนามตั้งอยู่ในตัวเมืองอยุธยา ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวก ใช้เวลาจากกรุงเทพฯ ประมาณ 45 นาที

 

アユタヤゴルフクラブ

アユタヤゴルフ場は18ホール パー72でございます。Championship

tees からの⻑さは7,100 ヤードでございます。T-off からGreen までチ

ャレンジできます。レイアウトのデザインで楽しみもチャレンジもでき

ます。フェアウェイも⾊々なレベルなのでとても綺麗でございます。

各々のホールは別のユニークがありますのであなたのゲームがチャレン

ジできます。

設備

ゴルファーさんは華美なクラブハウスで豊かな設備が使えます。ロッカ

ーも別姓で、広いでございます。その上、料理がすごく美味しいレスト

ランや⼤きい会堂 [250⼈が⼊れます]もあります。

⾊々な機器を売っているプローショップもあります。ゲームを始める前

の練習するための場所もあります。