ปิดสนาม

วันที่ 8 สิงหาคม

สมาคมขนส่งทางบก

วันที่ 24 สิงหาคม

 

กอล์ฟการกุศล