ปิดสนาม มีนาคม 2561

วันเสาร์ที่ สมาคมสัตว แพทย์ แห่งประเทศไทย

วันเสาร์ 10  อล์ฟการกุศล จังหวัดลพบุรี

วันพุธที่ 14 การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทอ.

วันศุกร์ที่ 16 องค์การเภสัช

วันพฤหัสที่ 22 มูลนิธิสัตวแพทย์

วันศุกร์ที่ 30 วิทยาลัยการทัพบก