ปิดสนาม มิ.ย. 2565

วันศุกร์ที่     10   เกษตรบางพระ

 

วันอังคารที่ 21   คุณเต๋อ เจ้าพระยา